1thuis Gastgezin

Welkom bij 1Thuis!

Wij, Anneke en Marien Folkers, laten onze droom werkelijkheid worden! Wij gaan een gezinshuis voor tiener- en jonge moeders, opzetten. We zijn nu zo ver dat alles, zoals op zorginhoudelijk en op financieel gebied, rond is. Het gezinshuis zal in de vorm zijn van een boerderijsetting in de nabijheid van een dorp (we richten ons op Voorthuizen) en de faciliteiten die daarbij horen. De meiden hebben in hun huis hun eigen kamer of appartement.

Het gezinshuis biedt verschillende opvang- en begeleidingsmogelijkheden. Denk daarbij aan 24uurs-opvang inclusief een tweejarig traject aan begeleiding naar zelfstandigheid, logeeropvang, weekendopvang, observatieopvang en crisisopvang. De opvang is bedoeld voor jonge meiden en moeders die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. We zijn gespecialiseerd in de opvang voor tiener- en jonge moeders met hun kinderen. 

Naast dit gezinshuis bieden we ook andere soorten begeleiding. Op dit moment begeleiden we bijvoorbeeld ook jonge stellen die een kindje verwachten en hebben we ook gastgezinnen die meiden en moeders op willen en kunnen vangen. 

Ook werken we graag preventief door het verzorgen van informatie op allerlei manieren en komen we graag naar u toe.

Dus heb jij of weet u iemand die hulp nodig heeft in het verwachten of verzorgen van een kind?
Neem dan contact met ons op, want samen heb je een toekomst!